Menadżer talentów to program dla menadżerów, którzy mają świadomość tego, że ich własny sukces zależy od zaangażowania i sukcesu ludzi, z którymi pracują. To program dla menadżerów, dla których inwestowanie w rozwój własny i rozwój ludzi ma wysoki priorytet.


DLACZEGO MENADŻER TALENTÓW?

Ludzie lubią wiedzieć, że ich praca ma sens a oni sami uczestniczą w czymś większym i wartościowym; chcą widzieć swój wkład. Chcą pracować z menadżerami, którzy cenią ich jako pracowników i jako ludzi po prostu. Chcą rozmawiać o postępach w pracy na bieżąco a nie tylko wyznaczonych raz czy dwa razy do roku terminach. Chcą móc robić to, do czego mają naturalne predyspozycje i co przynosi najlepsze rezultaty. Chcą rozwijać swoje mocne strony, bo wiedzą, że to droga do spełnienia i sukcesu. Ludzie rozsądnie podchodzą do swoich słabości; wiedzą, że je mają i że muszą nimi zarządzać, ale nie chcą w swojej karierze zawodowej koncentrować się tylko na słabościach.
Menadżer Talentów ma tego wszystkiego świadomość i doskonali się, by wspierać ludzi w maksymalizowaniu ich potencjału na pożytek własny i organizacji.

ZAPISZ SIĘ

 sylwia@scjansen.com


KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

 • Poznasz swój liderski profil talentowy i zrozumiesz, jak przekłada się on na Twój styl zarządzania i pracę z ludźmi
 • Poznasz i otrzymasz narzędzia coachingowe, z których będziesz mógł korzystać w codziennej pracy z ludźmi (m.in. planowanie rozwoju, kariery, feedback, motywowanie, performance review, ustalanie celów)
 • Nauczysz się rozpoznawać talenty ludzi w swoim zespole i maksymalizować korzyści z nich płynące
 • Poznasz cztery główne odpowiedzialności People Menadżera i ocenisz swoje kompetencje w każdym z nich
 • Poznasz krytyczne czynniki sukcesu zespołowego i wypracujesz plan ich wdrożenia w swoim zespole
 • Nauczysz się rozpoznawać słabości i zarządzać nimi tak, aby nie stały na przeszkodzie do sukcesu
 • Nauczysz się udzielać feedbacku w oparciu o mocne strony
 • Wyznaczysz plan własnego rozwoju liderskiego
 • Będziesz takim liderem, jakiego sam chciałbyś mieć
 • Twoja świadomość i umiejętności przełożą się na lepsze wyniki Twoje i Twojego zespołu

OTRZYMASZ:

Oprócz wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania zdobytych podczas szkolenia, otrzymasz:

 • Raport 34 talentów Gallupa na podstawie badania CliftonStrengths (StrenghtsFinder)
 • Karty 5 Mocnych Stron, Ciemnych Stron oraz talentowe Karty Menadżerskie
 • Narzędzia coachingowe dostosowane do pracy menadżera
 • Poradnik Menadżer Talentów (wytyczne, jak pracować i rozwijać talenty ludzi (dla wszystkich 34 talentów Gallupa))
 • Dwie jednogodzinne, indywidualne sesje coachingowe online z ekspertem

HARMONOGRAM

Z początkiem września otrzymasz kod do badania talentowego oraz wstępne materiały do zapoznania się przed warsztatami.

DZIEŃ PIERWSZY

 • Poznanie profilu talentowego w kontekście pracy liderskiej
 • Związek profilu ze stylem zarządzania w ujęciu Przywództwa Sytuacyjnego
 • Odpowiedzialności People Menadżera i ocena własna kompetencji w tym zakresie
 • Rozpoznawanie i wydobywanie z siebie i z ludzi tego, co najlepsze
 • Rozpoznawanie talentów u ludzi
 • Uczenie się z sukcesów i porażek
 • Coaching menadżerski -praca z narzędziami coachingowymi wspierającymi motywację ludzi

DZIEŃ DRUGI

 • Rozpoznawanie talentów u ludzi – ciąg dalszy
 • Talenty w zespole i maksymalizowanie korzyści z talentów poszczególnych członków
 • Zarządzanie słabościami
 • Rozwijanie ludzi w zgodzie z ich talentami
 • Coaching menadżerski – praca z narzędziami coachingowymi wspierającymi rozwój talentów i lepsze wyniki pracy
 • Wypracowanie własnego planu rozwoju

SESJE INDYWIDUALNE:

Na sesje indywidualne umówimy się indywidualnie; odbędą się one w ciągu miesiąca od warsztatów.


WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Stanowisko liderskie/ menadżerskie związane z zarządzaniem zespołem
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2,
 • zgłoszenie chęci udziału na adres: sylwia@scjansen.com
 • zapłata za program do 15 sierpnia 2019

CENA I PŁATNOŚĆ:

3700zł netto
3400 zł netto przy wpłacie do 30 czerwca 2019

Płatność za uczestnictwo należy uregulować z góry przelewem, na podstawie faktury proforma lub faktury VAT (do indywidualnego ustalenia).

ING: 48105014451000009231814907
SC Jansen Sylwia Czajka-Jansen
Tytuł: Menadżer Talentów

ZAPISZ SIĘ

sylwia@scjansen.com


MIEJSCE:

Kraków


INNE WAŻNE:

W przypadku odwołania/ przesunięcia programu z przyczyn leżących po mojej stronie, zwrócę całą wpłatę w ciągu dwóch tygodni, chyba że potwierdzisz chęć udziału w programie w nowym terminie.
W przypadku niemożliwości udziału w programie z przyczyn leżących po Twojej stronie, zwrócę 20% wpłaty (związane z poniesionymi kosztami), chyba, że ktoś Cię zastąpi w programie i wtedy trzeba będzie pokryć tylko koszt dodatkowego badania talentowego (ok. 300zł), jeśli Ty już wykorzystasz kod.

Jeśli masz pytania, możesz je kierować do mnie za pośrednictwem maila: sylwia@scjansen.com.