STRENGTHS FACILITATOR – to mój autorski program sygnowany marką SCJansen. Opiera się o moja trzyletnią praktykę Gallup Strengths Coacha z ponad 500 klientami oraz dwudziestoletnią praktykę lidera HR w renomowanych organizacjach. Znam HR od podszewki i stworzyłam dla Ciebie naprawdę dobry, praktyczny program.

PROMUJ MOCNE STRONY - UŁATW ZMIANĘ


CEL PROGRAMU

Celem programu jest przygotowanie Cię do samodzielnego oraz efektywnego korzystania z narzędzi Gallupa we wdrożeniu podejścia opartego na Mocnych Stronach, bazującego na badaniu StrengthsFinder
(obecnie funkcjonującym pod nazwą CliftonStrengths).


DLACZEGO STRENGTHS FACILITATOR?

Głęboko wierzę, że rozwój w oparciu o mocne strony to najlepsza droga do sukcesu dla ludzi i organizacji. Pozytywne spojrzenie na człowieka, docenienie jego wartości, akceptacja jego ludzkiej ułomności to podstawy nowoczesnego czy raczej współczesnego zarządzania. Za tą postawą stoją konkretne wyniki: 14- 29% wyższy zysk, 10-19%  wyższa sprzedaż, 3-7% wyższa lojalność klientów. Takie dane raportuje Instytut Gallupa u firm, które stosują podejście oparte o mocne strony. Tego uczą liderów Ken Blanchard, Brene Brown, Dan Pink, Simon Sinek. W oparciu o tę filozofię działają giganci tacy jak Google, BMW, Apple.

Jestem przekonana, że rozwój to również indywidualna decyzja i odpowiedzialność. Do rozwoju nikt nikogo nie zmusi, ani nikt za nikogo go nie odbędzie. Nie może tego dokonać nawet najbardziej troskliwy menadżer ani HR-owiec. Ale może ku temu stworzyć warunki. I to jest rola facilitatora.

Dostarczając szyte na miarę Strengths Workshops / Warsztaty Mocnych Stron dla zespołów zrozumiałam, że o sukcesie stosowania podejścia opartego o mocne strony decyduje jego trwałość, ciągłość i zasięg. Jednorazowe warsztaty są krokiem milowym w tym kierunku, ale nie dostarczają efektów na skalę organizacji. Do tego potrzeba kontynuacji procesu i rozszerzenia go na inne zespoły. Menadżerom i zespołom potrzebne jest też bieżące wsparcie w praktycznym pielęgnowaniu kultury pracy opartej o mocne strony. Zazwyczaj taką funkcję wsparcia dostarczają zespoły HR.

Nabywając kompetencje Strengths Faciliatora przygotujesz się do tego, aby budować, pielęgnować i wspierać menadżerów oraz całą organizację w drodze do sukcesu poprzez korzystanie z jej największego potencjału, którym są talenty jej ludzi.


ZAPISZ SIĘ

Napisz natalentexpert@scjansen.com

DLA CIEBIE DLA TWOJEJ ORGANIZACJI
 • Rozwiniesz się w życiu osobistym i zawodowym umiejętnie korzystając z własnych talentów
 • Uzyskasz kompetencje niezbędne do wdrażania podejścia mocnych stron w każdej organizacji.
 • Będziesz tworzyć i dostarczać własne programy rozwoju w oparciu o mocne strony
 • Otrzymasz zestaw oryginalnych, wybranych i sprawdzonych materiałów Gallupa z narzędziami do pracy indywidualnej i zespołowej oraz zestaw moich autorskich materiałów do pracy indywidualnej (Karty Mocnych Stron, Karty Rozwojowe, Karty Menadżerskie) oraz ćwiczeń zespołowych (w języku polskim lub angielskim, do wyboru).
 • Zyskasz nowe kontakty i wsparcie.
 • Uzyskasz tytuł i certyfikat STRENGHTS FACILITATOR sygnowany marką SCJansen.
 • Nabędziecie kompetencje do budowania kultury pracy i rozwoju w oparciu o mocne strony.
 • Ograniczycie lub wyeliminujecie koszty usług konsultacji i szkoleń zewnętrznych.
 • Zyskacie gotowe do zastosowania w Waszej firmie programy służące podnoszeniu efektywności osobistej i zespołowej, rozwojowi menadżerów i talentów oraz wzrostowi zaangażowania.
 • Otrzymacie zestaw materiałów Gallupa z narzędziami do pracy indywidualnej i zespołowej (w języku angielskim) oraz zestaw moich autorskich materiałów do pracy indywidualnej (Karty Mocnych Stron, Karty Rozwojowe, Karty Menadżerskie) oraz ćwiczeń zespołowych (w języku polskim lub angielskim, do wyboru).
 • Zyskacie brand firmy stawiającej na talenty i mocne strony.

10 GŁÓWNYCH KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

PLAN PROGRAMU

Program składa się z czterech części:

Część 1. Przygotowanie online.

Część 2. Trzy dni warsztatowe – stacjonarnie w Krakowie.

Część 3. Sesje konsultacyjno-coachingowe online (opcjonalnie).

Część 4. Egzamin końcowy online.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

Część 1 Przygotowanie online:

Miesiąc przed warsztatami przekażę Ci kod, dzięki któremu wykonasz pełne badanie talentowe Gallupa (34 mocne strony). Będzie to również czas na pracę własną z raportem oraz wstępne zapoznanie się z metodologią i zastosowaniem Gallupa na podstawie materiałów, które Ci prześlę.

Część 2. Trzy dni warsztatowe – stacjonarnie w Krakowie

Dzień 1
9:00-17:30 POZNAJ SWOJE MOCNE STRONY – w tej części skupiasz się na własnym doświadczeniu pracy z talentami. Na agendzie:

 • Poznanie własnego profilu talentowego (34 talenty Gallupa).
 • Praca z własnymi mocnymi stronami i ograniczeniami.
 • Wpływ mocnych stron na sposób komunikowania się, działania oraz realizowania roli.

Dzień 2
9:00-17:30 ROZPOZNAJ MOCNE STRONY U INNYCH – w tej części nauczysz się rozpoznawać talenty u innych i adekwatnie wspierać ich rozwój. Na agendzie:

 • Rozpoznawanie talentów u innych.
 • Dynamika interakcji między mocnymi stronami.
 • Skuteczne interwencje rozwojowe związane z mocnymi stronami.
 • Narzędzia Gallupa w praktyce.

Dzień 3
9:00-17:30 BUDUJ ORGANIZACJĘ MOCNYCH STRON – w tej części nauczysz się korzystać z talentów Gallupa w pracy z zespołami. Na agendzie:

Tworzenie skutecznych interwencji i programów rozwojowych z wykorzystaniem Gallupa do:

 • budowania zespołu,
 • podniesienia efektywności zespołu,
 • budowania strategii działania i planowania,
 • planowania rozwoju indywidualnego i ścieżek kariery,
 • rozwoju menadżerów,
 • udzielania feedbacku.

Część 3. Sesje konsultacyjno-coachingowe online.

To dwie jednogodzinne sesje, pogłębiające wybrane zagadnienie talentowe, przygotowujące Cię do opracowania własnego programu do wdrożenia w firmie lub zgłębiające jedno z zagadnień dodatkowych przedstawionych poniżej:

 • Jak wykorzystać Strenghts w rekrutacji?
 • Jak wykorzystać Strengths w szkoleniach?
 • Jak wykorzystać Strengths w performance management?

Część 4. Egzamin- Test wiedzy i opracowanie własnego programu.

W trakcie programu samodzielnie przygotujesz program rozwojowy do wykorzystania w organizacji oraz przystąpisz do egzaminu wiedzy. Na tej podstawie uzyskasz tytuł i certyfikat STRENGTHS FACILITATOR.


HARMONOGRAM

ETAP TERMINY/ 2019 INFO DODATKOWE
Przygotowanie między 2 a 31 marca Online i we własnym zakresie. Szacunkowo zajmie Ci to ok. 2 godzin.
Warsztaty 2-4 kwietnia Stacjonarnie w Krakowie; to 3 pełne dni pracy 9:00-17:30 z godzinną przerwą na lunch. Wieczorem zarezerwuj godzinę na pracę domową.
Sesje coachingowo-konsultacyjne między 8 a 30 kwietnia Dwie jednogodzinne sesje online, które odbędziemy w dogodnym dla Ciebie i dla mnie czasie.
Egzamin, konspekt własnego programu i zaliczenie do 24-go maja Egzamin w formie testu wyboru online + konspekt programu (w dowolnej formie pisanej).

WARUNKI UCZESTNICTWA

Żeby wziąć udział w programie potrzebujesz:

 • mieć minimum trzyletnie doświadczenie w pracy w funkcjach HR: HRBP, HR Generalist, L&D, Trenera, Szkoleniowca, Agenta Zmiany lub o podobnym charakterze (doświadczenie wymagane jest ze względu na praktyczny wymiar programu),
 • znać język angielski na poziomie B1/B2,
 • zgłosić chęć udziału na adres: talentexpert@scjansen.com i uzyskać potwierdzenie zapisu,
 • zapłacić za program najpóźniej do 15 lutego 2019

CENA I PŁATNOŚĆ:

Do 15 lutego 2019 – 5900zł netto

Płatność za uczestnictwo w programie należy uregulować z góry, przelewem, na podstawie faktury proforma lub faktury VAT (do ustalenia).

ZAPISZ SIĘ

Napisz natalentexpert@scjansen.com


INNE WAŻNE:

Program STRENGTHS FACILITATOR nie jest programem Gallupa, a zatem nie uprawnia Cię do tytułu coacha mocnych stron Gallupa (takie programy można znaleźć w ofercie Gallupa)

ani do zniżek na jego produkty czy usługi.

W przypadku odwołania/ przesunięcia programu z przyczyn leżących po mojej stronie, zwrócę całą wpłatę w ciągu dwóch tygodni, chyba że potwierdzisz chęć udziału w programie w nowym terminie.

W przypadku niemożliwości udziału w programie z przyczyn leżących po Twojej stronie, zwrócę 20% wpłaty (związane z poniesionymi kosztami), chyba, że ktoś Cię zastąpi w programie i wtedy trzeba będzie pokryć tylko koszt dodatkowego badania talentowego (ok. 300zł), jeśli Ty już wykorzystasz kod.

Jeśli masz pytania, możesz je kierować do mnie za pośrednictwem maila: talentexpert@scjansen.com.