Korygowanie słabości chroni przed porażką, rozwijanie mocnych stron prowadzi do sukcesu.

Gallup

Kto nie chce mieć zaangażowanych pracowników? A kto inwestuje w swoich menadżerów liniowych (Kierowników, team liderów)?  Bo to oni mają największy wpływ na poziom zaangażowania a zatem firmowe wyniki. Ich zadaniem jest tak zarządzać, by ludziom chciało się chcieć.  Badania Instytutu Gallupa pokazują, że menadżerowie, którzy koncentrują się na mocnych stronach  pracowników osiągają 6-krotnie większe prawdopodobieństwo ich zaangażowania. Produktywność ich zespołów jest o 12,5% wyższa.

Jeśli chcesz być dobrym menadżerem, polepszyć wyniki swoje, swojego zespołu i swojej firmy skorzystaj z programu:

Zarządzanie wynikami

Program składa się z 3 modułów: dla menadżera, zespołu i całej firmy.  Moduły realizowane są jako całościowy program lub osobno.

 1. DLA MENADŻERA. W rozwoju nie ma dróg na skróty. I każdą trzeba zacząć od siebie. Nawet, a raczej zwłaszcza jeśli się jest menadżerem ludzi. Jeśli nim jesteś, dzięki pracy ze mną:
  • Określisz swój profil talentowy za pomocą StrengthsFinder®
  • Rozwiniesz swoje Talenty i Mocne Strony
  • Osiągniesz swój cel zawodowy
  • Dowiesz się, jak Twój profil wpływa na to, jak pracujesz z ludźmi
  • Określisz konkretne cele, jakie chcesz uzyskać pracując z zespołem
  • Określisz plan działania i wykorzystania talentów zespołu
 2. DLA ZESPOŁU. W zespole ludzie korzystają ze swojej indywidualności by realizować wspólny cel. Dlatego pracę z zespołem zaczynamy na poziomie indywidualnym a w drugiej kolejności organizujemy zespołowe Warsztaty Mocnych Stron. Efekty pracy ze mną to:
  • Odkrycie talentów przy pomocy profilu StrengthsFinder® – każdy indywidualnie
  • Rozwój przez Coaching Mocnych stron- każdy indywidualnie
  • Mapa i Plan Rozwoju Mocnych Stron Zespołu
  • Plan realizacji konkretnych celów biznesowych Zespołu
  • Zaangażowany i zgrany Zespół Mocnych Stron
  • Osiągnięty WYNIK !
 3. DLA CAŁEJ FIRMY. To duży projekt, który zakłada wdrożenie rozwiązń systemowych. Talent stanowi tu bazę dla : Rekrutacji i Selekcji, Onboardingu, Rozwoju,  Zarządzania Talentami i Wynikami. Co można zyskać?
  • 22% wyższą zyskowność
  • 21% wyższą produktywność
  • 10% wyższe oceny klientów
  • 41% mniej braków jakościowych
  • 25% niższą rotację
  • 37% mniej wypadków w pracy
  • 37% niższą absencję

Pobierz ofertę biznesową i dowiedz się więcej

Pobierz


Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się ze mną.

1 + 11 =